ŽIVOT 99 – Jihlava

Díky projektu "Prevence kriminality 2023" a podpoře města Jihlava jsme uskutečnili besedu na téma "Předcházení krizových situací šetrnou sebeobranou".

Jedním z našich dlouhodobých podporovatelů je MĚSTO JIHLAVA. V rámci projektu Prevence kriminality 2023  jsme od města získali krásných 50 000 korun.
 
 Z projektu se část peněz využila na besedu pro naše seniorky. Její druhá část se uskutečnila 10.10.2023 v sídle organizace pod vedením zkušeného lektora Mgr. Bc. Miloslava Kucera.
 
 Instruktor vytvořil bezpečné a přátelské prostředí, kde seniorky mohly získat základní dovednosti pro šetrnou sebeobranu. Byly to jednoduché techniky, které nevyžadovaly fyzickou sílu, ale spíše základní znalost těla a jeho slabých míst.
 
 Beseda o šetrné sebeobraně byla připomínkou toho, že bezpečnost a ochrana jsou důležité pro každého, bez ohledu na věk.