ŽIVOT 99 – Jihlava

Osobní asistence

Podávání stížností a připomínek

Sdělte nám, když se Vám něco nelíbí

Stížnosti a připomínky žadatelů, uživatelů a jejich rodinných příslušníků či blízkých osob, jsou vnímány jako zpětná vazba, která je důležitá pro zkvalitnění poskytované služby a její rozvoj.

Stížnost
Jedná se o vyjádření nespokojenosti s kvalitou poskytované služby, způsobem poskytování služby nebo s chováním a jednáním pracovníků. Za stížnost je považováno vše, co uživatel jako stížnost vnímá.

Připomínka
Připomínka není závažného charakteru (nepoškodila uživatele), jedná se spíše o drobnou kritiku a řeší se operativně.

Jak postupovat:        
Když se Vám něco nelíbí, chcete, aby to bylo jinak, tak to řekněte kterémukoliv z našich pracovníků nebo člověku, kterému důvěřujete a chcete, aby Vám s podáním stížnosti pomohl, nebo nám to můžete napsat.

Sdělte nám, s jakou situací nebo pracovníkem nejste spokojeni, co a kdy se stalo, můžete uvést i svědky dané situace a jaký je Váš návrh na řešení… Stížnost lze podat i anonymně.

Jak lze stížnost podat:

Osobně:

Písemně:

Telefonicky:

Vaše stížnost bude vyřízena bez zbytečného odkladu vedoucí služby nebo ředitelkou organizace, nejdéle do 30 dnů od podání stížnosti.

O vyřízení stížnosti Vás budeme písemně informovat dopisem, v případě anonymní stížnosti bude odpověď vyvěšena na webových stránkách a vývěsce organizace (ve 4. patře budovy, kde organizace sídlí).

V případě, že je stěžovatel s vyřízením stížnosti nespokojený, může si stěžovatel podat stížnost k dalším orgánům. Vzhledem k tomu, že současná právní úprava nestanovuje kompetence jednotlivých orgánů, doporučujeme se v záležitostech týkajících se registrací sociálních služeb obrátit na Krajský úřad Kraje Vysočina, v záležitostech týkajících se kvality poskytovaných služeb na inspekce sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí, případně na Kancelář veřejného ochránce práv – Ombudsmana.

Kontakty:

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Inspekci sociálních služeb, Podskalská 19, 128 01 Praha 2

Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno