ŽIVOT 99 – Jihlava

IROP

Projekt „Technologická, materiální obnova a rozvoj sociálních služeb organizace ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.“

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.02/00/22_015/0000333

Číslo programu: 06

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_22_015

Název výzvy: 15. Výzva IROP – Sociální služby – SC 4.2 (PR)

Doba realizace: 9/2022 – 6/2025 

  Projekt „Technologická, materiální obnova a rozvoj sociálních služeb organizace ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.“ je spolufinancován Evropskou unií a finančními prostředky ze státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je modernizace a materiálně technická obnova dvou registrovaných sociálních služeb: Osobní asistence a Tísňové péče. Toho bude dosaženo pořízením nového vybavení v přímé vazbě na poskytování dotčených služeb.

  Projekt bude rozdělen do dvou etap, během kterých dojde k obnově technického vybavení, prostřednictvím něhož se poskytuje sociální služba Tísňová péče. Konkrétně dojde k výměně hardwaru a softwaru dispečinku a dále dojde k výměně koncových zařízení u klientů této služby. Pro zefektivnění sociální práce budou pořízeny nové notebooky a přenosná tiskárna pro sociální pracovníky.

   V rámci služby Osobní asistence, jejího zkvalitňování a zvýšení efektivity dojde k digitalizaci procesu plánování, poskytování a vykazování této služby.

  Dále dojede k výměně nábytku v kanceláři sociálních pracovníků a vedoucích služeb.

  Jako nutnost je pořízení mobilní klimatizace, která je nezbytná pro poskytování služby Tísňové péče. Bez klimatizace dochází v letních měsících k přehřívání techniky, což je velmi nežádoucí.

Aktuální stav: Byl vybrán nejvhodnější dodavatel, dle hodnotících kritérií a již došlo k dodání první části HW a SW pro obě sociální služby a také části zařízení pro klienty Tísňové péče.

Více informací zde.