ŽIVOT 99 – Jihlava

Pomáhejte s námi

Budeme rádi za jakoukoliv finanční i materiální podporu naší organizace.

Podpořit nás můžete také v rámci veřejné sbírky finanční částkou na účet: 123-6384710227/0100

Ze sbírkového účtu nakupujeme hlavně terminální stanice pro uživatele tísňové péče, vybavení a pracovní pomůcky pro osobní asistenci a hradíme z něj kavlifikační školení našich zaměstnanců.

Vážíme si Vaší podpory, neboť i malý dar může znamenat velkou pomoc.

Veřejná sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Kraje Vysočina – Odbor ekonomický, Žižkova 57, Jihlava 587 33. Oznámení bylo přijato dne 3.2.2017. Veřejná sbírka je oznámena na dobu neurčitou od 7.4.2017. Číslo jednací KUJI 20287/2018 OE 6/2017

Podporují nás