ŽIVOT 99 – Jihlava

Naše služby

Osobní asistence

Posláním osobní asistence je poskytnout osobám, které mají sníženou schopnost se o sebe postarat, takovou míru podpory a pomoci, aby mohli žít a realizovat se ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Tísňová péče

Posláním tísňové péče je zprostředkovat seniorům a osobám se zdravotním postižením konkrétní pomoc a podporu ve chvíli, kdy se cítí ohroženi na zdraví
nebo životě, doma i venku.

Volnočasové aktivity

Pořádáme doplňkové volnočasové aktivity pro seniory. Edukační přednášky ná různá témata, pohybové aktivity uvnitř i venku, a rukodělné dílny se sezonní tematikou.